Verificarea periodica a hidrantilor

Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă prevede obligativitatea verificarii periodice a sistemelor de incendiu.

Hidranţii de incendiu interiori sau exteriori trebuie menţinuţi permanent în stare de funcţionare. De aceea este nevoie să se desemneze o persoană care să efectueze verificarea instalaţiei de hidranţi periodic, în funcţie de condiţiile de mediu şi de risc de incendiu, cel puţin săptămânal.

Pe lângă aceste verificări este necesară efectuarea unui program de verificări şi mentenanţă, cel puţin semestrial, efectuate de o persoană sau o firmă autorizată.

Tipurile de defecțiuni la care trebuie să fiți atenți sunt următoarele:

 • Absenţa capacului de manevră la robineţi;
 • Racord defect la hidranţi;
 • Garnituri deteriorate sau lipsa la racorduri furtun;
 • Absenţă roată de manevră;
 • Scurgeri ale robinetelor;
 • Blocarea hidranţilor;
 • Manevrarea greşită a robinetelor;
 • Deteriorări (tăieturi, crăpături) ale racordurilor;
 • Furtun neracordat la robinet;
 • Lipsa ţevii de refulare;
 • Ţeavă deteriorată;
 • Ţeava nu operează corespunzător;
 • Deteriorarea elementelor componente ale cutiilor de hidranţi;
 • Geamul uşii este crăpat sau spart;
 • Absenţa dispozitivului pentru spart geamuri în caz de intervenţie;
 • Blocarea accesului la hidranţi.

 

Din acest motiv, ar trebui să se verifice periodic următoarele aspecte:

 • modul de manevrare a robinetelor, urmărindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea să se facă uşor şi complet
 • starea furtunului să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ, astfel încât să nu cedeze la presiunea apei;
 • accesul la hidranţi să fie permanent liber; în acest scop nu se depozitează materiale în faţa hidranţilor sau pe hidranţi.
 • starea tehnică a cutiilor de protecţie, înlocuindu-se cele deteriorate de circulaţia autovehiculelor sau de intervenţii necorespunzătoare;
 • gradul de etanşeitate a garniturilor;
 • existenţa indicatoarelor de marcare a hidranţilor;
 • la fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie presurizate la presiune maximă de lucru.

 

FIREPREVENT va pune la  dispozitie servicii de verificare a hidrantilor. Aceste servicii sunt realizate  doar de catre personal autorizat.

ATENTIE ! Este foarte important sa se realizeze mentenanta sistemelor de incendiu pentru a va asigura ca acestea se afla permanent in stare de functionare.

 

 

siteadmin

Leave a comment

Newsletter

...nu trimitem SPAM , pe cuvant :)