Tipuri de hidranti

Hidrantii sunt dispozitive de închidere și de deschidere a apei din conducte sub presiune, la care se pot adapta unul sau mai multe furtunuri.

Hidrantii sunt de 3 tipuri:  hidranti portativi, hidranti supraterani si hidranti subterani.

În general, incintele civile și industriale sunt prevăzute cu hidranți exteriori, excepție făcând unele clădiri cu pericol redus la incendiu , care au dimensiuni și capacități mici.

 Legea nr. 241/2006a serviciului de alimentare cu apă și canalizare prevede modificarea și completarea legii astfel încât sistemele de alimentare de oriunde din țară să corespundă normelor de combatere și stingere a incendiilor.

Proiectul nu vizează obligația ca fiecare gospodărie din țară să dețină hidranți sau sisteme corespunzătoare pentru cazurile de incendiu. Astfel, pentru unitățile administrativ – teritoriale unde există rețea de alimentare cu apă, proiectul prevede obligația asigurării debitului și a presiunii necesare funcționării hidranților. În cazul unităților administrativ – teritoriale unde nu există rețea de alimentare cu apă, pentru obiectivele de utilitate publică protejate la incendiu (unități de alimentație publică, biblioteci, cămine culturale etc) este necesară asigurarea unei gospodării proprii de incendiu.

Prin gospodărie proprie de incendiu, astfel cum este prevăzut în reglementarea tehnică “Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,  se înțelege infrastructura tehnico – edilitară ce presupune rezerva de apă necesară funcționării sistemului de securitate la incendiu, sistemul de pompare (pompe active, rezervor hidrofor etc.) și sistemul de avertizare la incendiu.

Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare in care se introduc două noi articole, articolul 41 având cu următorul cuprins:

Art. 41

(1) Reţelele de distribuţie a apei din unităţi administrativ-teritoriale trebuie să fie echipate cu hidranţi exteriori – subterani şi/sau supraterani, care trebuie să asigure condiţiile de debit şi presiune necesare stingerii incendiilor.

(4) Gospodăria proprie de incendiu, prevăzută la alin. (3) trebuie sa cuprindă:

a) rezerva intangibilă de apă necesară funcţionării sistemului de securitate la incendiu, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

b) sistem de pompare: pompe active, pompe de rezervă, rezervor hidrofor, cu alimentare electrică dublă – atât din reţeaua publică cât şi din grup electrogen propriu;

c) sistem de avertizare la incendiu.”

 

 

Pentru achizitionarea mai multor produse pentru prim ajutor, furtunuri PSI , hidranti portativi ,hidranti supraterani si subterani , accesati sectiunea magazin online.

siteadmin

Leave a comment

Newsletter

...nu trimitem SPAM , pe cuvant :)