Verificarea, repararea și încărcarea stingătoarelor de incendiu

Prevenirea și stingerea incendiilor reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de protecție pe care o societate trebuie să o adopte. Acest proces presupune și atenta verificare a mijloacelor de intervenție, precum stingătoarele de incendiu.

În conformitate cu Legea nr. 307/2006, verificarea periodică, încărcarea și repararea oricărui tip de stingător de incendiu, se efectuează doar de către persoanele autorizate în condițiile legii.

Este important de știut că operațiunile de încărcare și verificare a stingătoarelor de incendiu trebuie realizate la un interval de minim 12 luni.

Atunci când stingătoarele de incendiu aflate în stare de funcționare sunt retrase de la utilizare pentru verificare, reîncărcare şi reparare, acestea trebuie înlocuite imediat cu stingătoare de acelaşi tip.

În momentul în care se efectuează reîncărcarea stingătorului, este obligatoriu ca acest proces să fie însoțit şi de o verificare pentru a se certifica faptul că produsul poate fi folosit în siguranță.

De asemenea, dorim să subliniem faptul că potrivit normelor tehnice, persoana autorizată care realizează verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu trebuie să aplice pe fiecare stingător o etichetă care să cuprindă datele de identificare ale acesteia, luna şi anul în care au fost realizate verificarea, reîncărcarea sau repararea, precum şi luna şi anul până la care trebuie efectuată următoarea verificare sau, după caz, reîncărcare.

Verificarea și încărcarea stingătoarelor 

Verificarea, încărcarea sau repararea stingătoarelor de incedii reprezintă o serie de componente importante ale sistemului de apărare împotriva incendiilor.
Printre operaţiunile realizate pentru verificarea, încărcarea și repararea unui stingător de incendiu, în funcţie de tipul acestuia, se numără:
• examinarea vizuală a recipientului;
• verificarea indicațiilor manometrului;
• identificarea defectelor care trebuie înlăturate;
• verificarea la presiune a recipientului stingătorului, a supapei şi a furtunului;
• înlocuirea pieselor defecte;
• reîncărcarea cu agent de stingere;
• reasamblarea stingătorului;
• etichetarea şi sigilarea stingătorului.

Operatiunile de verificare, încărcare și reparare a stingătoarelor contribuie la menținerea în stare permanentă de funcționare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

 

siteadmin

Leave a comment

Newsletter

...nu trimitem SPAM , pe cuvant :)